گالری تصاویر

۲۳اسفند
گزارش تصویری از موزه نفت ملی مناطق نفت خیز

گزارش تصویری از موزه نفت ملی مناطق نفت خیز

گزارش تصویری از موزه نفت ملی مناطق نفت خیز

۱۱شهریور
مرز چزابه در آستانه اربعین حسینی

مرز چزابه در آستانه اربعین حسینی

پیاده روی اربعین حسینی
۱۴فروردین
گزارش تصویری از منطقه گردشگری تنگ کرد در شهرقلعه تل در روز طبعیت

گزارش تصویری از منطقه گردشگری تنگ کرد در شهرقلعه تل در روز طبعیت

گزارش تصویری از منطقه تنگ کرد شهر قلعه تل در روز سیزده هم فروردین یک هزار چهارصد دو