لطفاً برای تماس با ما، به نکات زیر توجه فرمایید:

 • صاحب امتیاز و مدیرمسئول : جمشید سعیدی پور
 • قائم مقام رسانه : عادل سعیدی پور
 • سردبیر : مریم بهمنی شیمن
 • خبرنگاران
 • مهرداد بهوندی عکاس
 • مسلم احمدی
 • حدیث احمدی
 • مسلم سعیدی پور
 • عسل بهمنی
 • رضا باندری
 • فهیمه بهمنی
 • مهرداد سعیدی پور
 • زهرا سعیدی پور
 • سرویس خبری نوجوانان : رهام سعیدی پور
 • شماره تماس : ۰۹۹۰۶۰۷۳۰۴۱
 • شماره مجوز:  ۹۱۹۳۰
 • پل ارتباطی:
  آدرس ایمیل: (havaybana.ir@gmail.com) با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در ارائه هر چه بهتر این خدمات یاری کنید.
 • نظر ، پیشنهاد و انتقاد خود را پيرامون مسایل سایت ، در قسمت پایین وارد کنید :